رد کردن لینک ها

Tag: [ra_tag_title]

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

تعریف بازاریابی دیجیتالی (دیجیتال مارکتینگ) به مجموعه فعالیتهای بازاریابی که در آن از فناوری دیجیتالی بهره برداری شود, دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. عموما بخش عمده این بازاریابی از طریق اینترنت انجام می شود. اما سایر محیطهای دیجیتالی نیز در این تعریف قرار میگیرند. محیط هایی مانند تلفنهای همراه و نمایش تبلیغات در اپلیکیشن ها [...]
بازگشت به بالای صفحه