رد کردن لینک ها

Tag: [ra_tag_title]

calender pointer-تقویم

marketing with calendar

بازاریابی به کمک تقویم! ارسال پیام برای روز های مهم سال(بازاریابی با تقویم) در دنیای امروز (انتهای سال میلادی 2018) بخش بزرگی از زمان ما صرف شبکه های اجتماعی می شود. یعنی ارتباطی را محیا کردیم که قالبا یک طرفه است و تاثیری زیادی در شبکه ارتباطات دنیای واقعی ندارد. این نوع ارتباط عموما جنبه [...]
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

تعریف بازاریابی دیجیتالی (دیجیتال مارکتینگ) به مجموعه فعالیتهای بازاریابی که در آن از فناوری دیجیتالی بهره برداری شود, دیجیتال مارکتینگ گفته می شود. عموما بخش عمده این بازاریابی از طریق اینترنت انجام می شود. اما سایر محیطهای دیجیتالی نیز در این تعریف قرار میگیرند. محیط هایی مانند تلفنهای همراه و نمایش تبلیغات در اپلیکیشن ها [...]
بازگشت به بالای صفحه