رد کردن لینک ها

Tag: [ra_tag_title]

calender pointer-تقویم

marketing with calendar

بازاریابی به کمک تقویم! ارسال پیام برای روز های مهم سال(بازاریابی با تقویم) در دنیای امروز (انتهای سال میلادی 2018) بخش بزرگی از زمان ما صرف شبکه های اجتماعی می شود. یعنی ارتباطی را محیا کردیم که قالبا یک طرفه است و تاثیری زیادی در شبکه ارتباطات دنیای واقعی ندارد. این نوع ارتباط عموما جنبه [...]
بازگشت به بالای صفحه