رد کردن لینک ها

Tag: [ra_tag_title]

شبکه های اجتماعی پس از مرگ

این اتفاقی است که پس از مرگ برای حساب های شبکه های اجتمای شما میافتد.

بعد از مرگ چه اتفاقی برای شبکه های اجتماعی ما می افتد؟ میتوان گفت واقعا کسی در قرن ۲۱ از یادها نخواهد رفت. اثر و رد پای ما در دنیای مجازی باقی می ماند. بر اساس گزارشی در سال ۲۰۱۶ روزی ۸۰۰۰ نفر از مشترکین فیس بوک از دنیا میروند یعنی حدودا ساعتی ۴۲۸ نفر [...]
بازگشت به بالای صفحه